planetiV zadnjem času spremljamo številne zanimive novice o odkritjih novih planetov zunaj našega Osončja. A iskanje takih planetov znotraj velike količine opazovalnih podatkov ni enostavno. Zato so se astronomi z Univerze Yale odločili, da bodo planete iskali s pomočjo 'civilistov' prek programa Planet Hunters. Kot poročajo astronomi, je projekt z odkritjem dveh potencialnih planetarnih kandidatov obrodil prve sadove.


Leta 2009 je bil v vesolje izstreljen satelit Kepler s ciljem, da prek neprestanega opazovanja zvezd najde čim več t.i. zunanjih planetov. Zunanji planeti so planeti zunaj našega Osončja, torej tisti z orbitami okrog oddaljenih zvezd. Če orbita planeta leži v ravnini med zvezdo, okoli katere se giblje, in Zemljo, bo s svojim prehodom prek zvezdne ploskve zmanjšal količino svetlobe, ki prihaja do nas. Kepler neprestano opazuje del neba in vsakih 30 minut izmeri svetlost zvezd. Podatki se nato zbirajo v raziskovalnih centrih.

transit2

Svetlost zvezde v odvisnosti od časa imenujemo svetlobna krivulja (slika na desni). S preiskovanjem sprememb v svetlobni krivulji lahko ugotovimo, ali se okrog oddaljene zvezde giblje planet ali ne. Ker Kepler opazuje okrog 150.000 zvezd, so astronomi razvili zapletene računalniške algoritme, ki analizirajo svetlobne krivulje. Pričakovano je, da bodo algoritmi našli veliko planetov, a še vedno se lahko najdejo zanimivi primeri, ki bodo zaradi svojevrstnih posebnosti ostali prezrti. Po drugi strani so človeški možgani odlični v odkrivanju in prepoznavanju vzorcev. Zakaj torej ne bi tega izkoristili? Nastal je projekt Planet Hunters (PH), medmrežni eksperiment, katerega cilj je iskanje zanimivih vzorcev v svetlobnih krivuljah zvezd s pomočjo velikega števila ljudi. Projekt je del večjega projekta Zooniverse, v okviru katerega poskušajo uporabiti raziskovalno žilico ljudi za odkrivanje novih spoznanj ne le v astronomiji, temveč tudi v drugih znanostih.

{youtube}18NCx-iBHBQ|500|281{/youtube}

Debra Fischer, pobudnica projeka PH, poda odlično razlago o načinu iskanja zunanjih planetov, predstavi pa tudi sam projekt. Video je v angleškem jeziku (žal nima dodanih podnapisov).

Pobudniki programa so astronomi z Univerze Yale, ki so pred kratkih objavili novico o prvih odkritih zunanjih planetih prek PH programa. Trenutna analiza kaže, da planeta zaključita svojo orbito v 10. do 50. dneh, kar je precej manj od časa, ki ga porabi naša Zemlja za en obhod Sonca. Planeta naj bi imela precej večje radije od Zemlje. Kljub razlikam bi vsaj en planet lahko bil kamnit, Zemlji podoben planet. Planeta se ne nahajata v coni, kjer bi lahko obstajala tekoča voda. Da bi preverili, ali gre res za zunanje planete (in ne kakšne druge motnje, ki bi povzročale spremembe v svetlobni krivulji), so znanstveniki zvezdi gostiteljici opazovali še z 10-metrskim teleskopom na Observatoriju W. M. Keck na Havajih. Natančna opazovanja zvezdnih spektrov namreč lahko razkrijejo morebitno nihanje zvezd okrog ravnovesne lege (zaradi gibanja masivnih planetov okrog njih).

Satelit Kepler je sicer do sedaj objavil približno 1200 možnih kandidatov za zunanje planete. Tiste primere, ki so najbolj zanimivi in so z veliko verjetnostjo res planeti, tudi nadalje opazujejo z zemeljskimi teleskopi. A planeta, najdena prek programa PH, bi ostala neopažena, če se ne bi našlo dovolj ljudi z zanimanjem za astronomijo (v program se je do sedaj registriralo kar 40.000 uporabnikov), ki so v svojem prostem času preiskovali znanstvene podatke. In verjeti gre napovedim, da se bo v prihodnje odkritima planetoma pridružilo še lepo število novih.

Vir: Observatorij W. M. Keck, Planet Hunters Project