Vsebina
Naslovnica

Po dvainpetdesetih letih smo končno dobili nov sodoben učbenik za astronomijo, ki nam poleg klasičnih vsebin (npr. koordinatnih sistemov, magnitude, gravitacije in Keplerjevih zakonov) prinaša tudi najnovejša spoznanja v astronomiji (npr. gravitacijske spektralne premike, kritično gostoto vesolja in kozmologijo). V tem dolgem obdobju smo imeli na voljo učbenik Astronomija iz l. 1971 avtorjev Marijana Prosena in Franceta Avsca.

Snov v enajstih poglavjih je za lažje razumevanje in boljšo predstavo podprta z večbarvnimi skicami in z enačbami, ki jih avtor razvije skozi natančno razlago. V teoretično razlago so vključeni računski primeri in praktične vaje; podani so s komentiranimi rešitvami. Učbenik je opremljen tudi z odličnimi barvnimi fotografijami nebesnih objektov.

Učbenik je usklajen z učnim načrtom za izbirni predmet astronomija. V roke ga bodo z veseljem vzeli tako profesorji fizike kot amaterski astronomi; pa tudi osnovnošolci in srednješolci, ki se pripravljajo na astronomska tekmovanja.

Avtor knjige je Rasto Snoj, dolgoletni gimnazijski profesor fizike, mentor astronomskih krožkov ter avtor strokovnih del in gradiv s teh področij, med katerimi so številni članki za revije Življenje in tehnika, Fizika v šoli, Spika, pa tudi knjig Teleskopi in Fizikalne vaje ter fizikalnega dela priročnika Raketno modelarstvo. Je soavtor različnih učnih načrtov za sred­nješolsko fiziko in gimnazijsko astronomijo.

Snov, ki je podana v skladu s sodobnimi spoznanji na obravnavanem področju, je razdeljena na naslednja poglavja:

1. Astronomija – stara znanost,

2. Nebesna krogla,

3. Magnituda,

4. Zakoni sevanja (Stefanov, Wienov in Planckov zakon),

5. Opazovanje skozi atmosfero,

6. Razdalje v astronomiji,

7. Osnove nebesne mehanike,

8. Astronavtika – vesoljski poleti,

9. Sončev sistem in globoko vesolje,

10. Teleskopi,

11. Osnove astrofizike.

Knjiga je izšla pri Zvezi za tehnično kulturo.
V prednaročilu stane knjiga 25 € (kasneje 30€). To velja do oktobra!
Naročilo: Naročilo: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, info@zotks. si, tel. 01 25 13 743.

Boris Kham

 


Efemeride
26.09.2023 13:43 CEST
26.09.2023 11:43 UT
Sonce vzide 06:53 
zaide 18:53 
Luna vzide 17:53 
zaide 02:26 
Angleški portal v vesolje
Zmaga.com
Zmaga.com
META znanost
META znanost