Društvo katoliških pedagogov pripravlja na Planini Kisovec na Veliki planini mladinski opazovalni tabor z astronomsko in kemijsko vsebino. Pri astronomiji se bomo ukvarjali s Soncem, ga opazovali in merili njegov premer. Ocenili bomo velikost peg in protuberanc na njem. Na zvezdnatem nebu bomo poiskali planete in se poglobili tudi v globoko vesolje. Kemijski del bo posvečen kraškim pojavom in obiskali znamenite jame Vetrnice, v katerih je pogosto sneg tudi sredi poletja. Opravili bomo tudi nekaj terenskih vaj.

Tabor bo 16. - 18. julija 2012

Podrobno vsebino in prijavnico najdete na naslovu:

http://www.dkps.si/drustvo/druge-dejavnosti/mladinski-opazovalno-raziskovalni-tabor/

Boris Kham